HOME

Přímé řízení 7-segmentového displeje

pomůcka pro stanovení kódu znaku
V poslední době jsem si hodně hrál se 7-segmentovými displeji řízenými přímo bez dekodéru. Čili jsem si neustále musel pracně kreslit znaky a počítat jejich kódy. Když už mě to přestalo bavit, upravil jsem pomůcku původně určenou pro Junior Computer tak, aby její použití bylo univerzální. Pro funkci této pomůcky je nutný zapnutý JavaScript!

Kliknutím na zatržítko "rozsvítíte" daný segment. Zároveň se aktualizuje hodnota, kterou je nutné vyslat na segmenty. Hodnoty se zobrazují dekadicky, hexadecimálně i binárně (LSB/D0 vpravo) a to pro obě možné aktivní úrovně, při kterých mají segmenty svítit (LOW/HIGH). Předpokládá se připojení segmentu A na D0 (LSB) až segmentu H na D7 (MSB).


  A      
F   B    
  G      
E   C    
  D     H


kód active LOW active HIGH
DEC kód 255 0
HEX kód $FF $00
BIN kód      1111 1111      0000 0000
Nastavování bitů

Následující pomůcka je užitečná při stanovování hodnot pro různé dekodéry, bitové masky apod. Myší stačí kliknout na zatržítko příslušného bitu a tento se nastaví na log.1. Opětovným klikem bit shodíme na log.0. Dole je pak možné odečíst nastavenou hodnotu binárně, hexadecimálně, osmičkově i decimálně. Pro funkci této pomůcky je nutný zapnutý JavaScript! Tuto pomůcku jsem publikoval již dávno, ale nově jsem přidal přepočet na osmičkovou soustavu, kterou jsem využil při hrátkách s exotickým procíkem Signetics 8x305

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
 
BIN kód 0000 0000
HEX kód 00h
OCT kód 000o
DEC kód 0Publikováno: 1/2022    « RET          ↑ TOP ↑          HOME