Idea only: Sevisní simulátor EPROM

- simulátor EPROM hlavně pro oživování HWCo je a k čemu slouží simulátor EPROM, ví snad každý počítačový bastlíř. Já sám mám dokoce dva. Přesto jsem uvažoval o stavbě dalšího. Proč? Klasické simulátory EPROM slouží spíše k vývoji a odlaďování software počítačů a vyžadují připojený nadřízený systém (PC), kde programy píšeme a překládáme. Můj servisní simulátor by sice také takto fungoval, ale fungoval by i autonomně a sloužil zejména k oživování a opravám hardware. Ve spojení s TST-03 TNG by tvořil mocný nástroj ,kterému by žádný HW neodolal:-)

Stejně jako v případě TST-03 TNG jsem se nechal inspirovat testovacím přípravkem Ing. Eduarda Smutného z modrého amára 1/1983. Tentokrát je to TST-02 - tlačítková EPROM. Při oživování a opravách počítačů si totiž neustále potřebujeme psát krátké prográmky. Test RAM, "blikání" na nějakém portu, a podobně. Používat sestavu PC + klasický simulátor a zároveň mít na stole "rozbrabčený" opravovaný počítač, měřáky, pájedlo a tak, je dosti nepraktické. Tak jsem si vysnil Servisní simulátor Eprom, který by mohl fungovat i autonomně.

Z hlediska HW bych opět použil můj oblíbený jednočip x51 obalený nějakou drobotinou. Zejména multiplexery pro přepínání simulační RAM mezi jednočipem a cílovým počítačem, dále by nechyběl také oblíbený LCD displej a hexaklávesnička. Pro komunikaci s PC v klasickém režimu simulátoru by sloužil nativní sériák jednočipu x51. Také by zde byl výstupní budič pro NOPování (viz. dále) a obvody pro automatický RESET cílového systému. Simulátor by fungoval v těchto základních režimech:Klasický simulátor EPROM

Zde není co řešit. Z PC se pošle sériákem přeložený software, ten se zapíše do simulační RAM a započne simulace. Bylo by ale možné simulaci přerušit a data v simulační RAM prohlížet na LCD displeji a případně editovat klávesničkou. Jelikož by simulační RAM byla zálohována baterií, dalo by se to použít i v terénu.Autonomní simulátor

Toto by byl režim odpovídající přípravku TST-02, jen podstatně komfortnější. Klávesničkou by bylo možné přímo zadávat a editovat jednoduché prográmky (v hexakódu) pro testování cílového systému.Vestavěné prográmky

Předchozí režim by bylo možné dokonce rozšířit tak, že by simulátor obsahoval "polotovary" prográmků pro různé procesory. Mám na mysli zejména prográmky pro testování RAM. Jen by se z menu vybral cílový procesor, rozsah testované paměti a startovací adresa. Simulátor by pak vygeneroval příslušný prográmek. Indikace dobře/špatně by probíhala dle následujícího odstavce.Test CPU

Dalšími vestavěnými prográmky by mohly být testy různých CPU. Většina mikroprocesorů disponuje nějakým výstupem, který se dá použít pro základní indikaci typu dobře/špatně. Například u 8080 je to výstup INTE, na kterém můžeme "blikat" a testovat log. sondou. U 8085 je to sériový výstup SOD, stejně jako u 8060. Ten má navíc ještě univerzální výstupy Flag. Procesor 1802 má univerzální výstup Q. Procesory řad 8048 a 8051 mají použitelných výstupů fakt hafo, stačí si vybrat. Jediný problém je bohužel u Z80 CPU. Bohužel proto, že to je CPU jeden nejrozšířenějších. Nakonec mě napadlo (a již jsem to v minulosti několikrát aplikoval) použít výstup HALT. Princip spočívá v tom, že se nejprve provede čekací smyčka s prodlevou v rámci jednotek sekund a poté se CPU uvede do stavu HALT (když je vše v prořádku), nebo se nekonečně zacyklí, když něco není v pořádku. Pak stačí po resetu s log. sondou na haltu chvilku počkat, jestli se rozsvítí, nebo ne:-) Procesory odvozené od 6800 jsem nezkoumal, ale snad by se taky něco našlo. Výše popsaná indikace by se pak použila i při testech RAM v předchozím odstavci.NOPování

Posledním režimem servisního simulátoru by bylo klasické NOPování. Z menu by se vybral cílový procesor (nebo by se ručně vložil příslušný kód NOPu) a simulátor by požadovanou instrukci vystavil přes budič na datovou sběrnici cílového systému. Pochopitelně by ze sběrnice mělo zmizet vše ostatní (paměti, periferie). To je vše.Sice na stavbu servisního simulátoru EPROM zatím nedošlo, ale ze všech Idea Only projektů má tento nejblíže k realizaci. Důvod je nasnadě - je nejužitečnější a v podstatě i při psaní těchto řádků slintám, že bych to potřeboval jako sůl:-)RETOdladěno na MS IE 8.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.NOSTALCOMP.cz    2010  -  2019