mikropočítač SAVIA 84Na stránce s inspiracemi amatérských mikropočítačů byl uveden také počítač SAVIA 84 s procesorem Z-80. Jelikož se mi podařilo sehnat nejen kompletní dokumentaci, ale také fotografie funkčních, amatérsky postavených, exemplářů rozhodl jsem se, že Savii věnuji samostatnou stránku.

Savia 84 pravděpodobně pochází z roku 1984, ale publikována byla až v roce 1990 v knize Radioamatérské konstrukce 4. Autorem Savie je slavný J. T. Hyan, jehož (nejen) počítačové konstrukce řada z nás hltala v 70. a 80. letech minulého století (třeba v Amárech). Základem Savie je procesor Z-80 (U880). Obslužný Monitor, jehož hexadecimální výpis v knize také vyšel, je v paměti EPROM 2758. Typ 2758 je shodný se známější 2708, či tuzemskou 8708, ale vystačí jen s jediným napájením +5V. Ovšem dnes by jej asi použil málokdo. Jak je uvedeno dále, při dnešní stavbě by bylo vhodnější použít 2716, nebo ještě novější (2764), byť se celá nevyužije. RAM je 6116. Ke komunikaci s obsluhou slouží jednoduchý terminál obsluhovaný známým obvodem 8255. Terminál tvoří hexadecimální klávesnička (24 kláves) a sedmisegmentový LED displej (8 znaků). Zapojení je velmi jednoduché a svou elegancí připomíná PMI-80. Pokud byste si chtěli Savii postavit, není nejmenší problém. Níže naleznete schéma zapojení, kompletní popis, binárku monitoru (z funkčního exempláře) a náměty na zjednodušení. Všechny součástky jsou dostupné, takže směle do toho! Savia je i po letech stále vhodná jako první počítač na seznámení se s procesorem Z-80 a jednodeskáči obecně.

schéma SAVIA 84

schéma SAVIA 84

A takto vypadal prototyp počítače postavený na univerzálce a karosovaný v pěkné plastové krabičce. Pěkné, že?

originální SAVIA 84
originální SAVIA 84 - deska
originální SAVIA 84
hotová originální SAVIA 84


Níže jsou ke stažení soubory s dokumentací a monitorem. Monitor má rozsah 2KB, protože byl určen pro paměť 2716, ale jedná se o stále původní monitor, jen je do kapacity 2KB doplněn práznými hodnotami FFh. Při použití paměti 1KB tedy nahrajte jen prvních 1024 bajtů.


    SAVIA 84                  Monitor Savie


Jelikož originální Monitor zobrazuje číslici 9 bez "ocásku". Zkusil jsem to napravit. Monitor jsem disassembloval a hledal tabulku znaků. Ocásek k devítce by se měl přidat tak, že se hodnota 18h na adrese 03CAh změní na 10h. Tabulka znaků číslic je od 03C1h (znak 0) po 03CAh (znak 9). Dále následují hexaznaky A-F a další znaky abecedy, uvozovky, rovnítko a končí to mezerou (prázdný znak) 7Fh na 03E4h. Hodnoty jsou invertované a kódy znaků přesně odpovídají mojí pomůcce, kterou jsem si vytvořil pro Juniora. Výše popsaná úprava by měla být funkční, ale není vyzkoušená.


Zjednodušení Savie 84

SAVIA je velmi jednoduchá, ale lze ji ještě zjednodušit, aniž by se to dotklo funkčnosti. Z celkového počtu 10 integrovaných obvodů lze snadno 2 vypustit. Použijeme-li krystal o kmitočtu 2MHz, lze zcela vypustit děličku a tím celý obvod 7474 (IO3). Dále můžeme vypustit obvod 7400 (IO7). K tomu je nutné provést dvě úpravy. První z nich je použití signálu /MREQ přímo pro uvolňování dekodéru 3205 (na /E1 nebo /E2). Tím ušetříme jedno hradlo 7400. Vstup E3 dekodéru připojíme trvale na +5V přes odpor 4K7. Zbylá hradla 7400 ušetříme tak, že dekodér adres 3205 (lze nahradit 74138) posuneme o adresový vodič výše na A11 až A13. EPROM /CS zůstane na /CS0 dekodéru. RAM /CS se nově připojí na /CS3 dekodéru adres. Zároveň můžeme EPROM 1KB typu 2758 nahradit dostupnější 2716 o kapacitě 2KB, přičemž celá kapacita bude dostupná. Dekodér nyní stránkuje po 2KB.


Milanova Savia 84

První Savii 84 poslal Milan. Oproti originálu je ale jeho Savie značně rozšířena. Nechybí reproduktor, LED diody, timer 8253, další 8255 a hlavně sériové rozhraní s 8251A. Zajímavostí je použití fluorescenčních itronů, namísto tehdy nedostupných LED displejů. Ovšem v roce 2011 pod tlakem "nostalgické vlny" Milan svou Savii přestavěl na klasické sedmisegmentové LED displeje:-) Paměť RAM je 2KB GM76C28, EPROM také 2KB 2716. Procesorová deska je postavena na univerzální desce systému SAPI 1 a tudíž je možné ji provozovat a napájet ze SAPI vany:

SAVIA 84
SAVIA 84 ještě s itrony
SAVIA 84
SAVIA již s LED displeji
 
SAVIA 84
SAVIA 84 - deska CPU
SAVIA 84
SAVIA 84 - deska terminálu
 
SAVIA 84
SAVIA napájená ze SAPI
SAVIA 84
SAVIA v chodu


Martinova Savia 84

Další obrázky funkční Savie 84 poslal Martin. Jak je vidět z obrázků, použil RAM 6264 (8KB) zálohovanou knoflíkovou baterií 3V (CR2032). EPROM je 2KB 2716. Kmitočet krystalového oscilátoru (8 MHz) je snížen děličkou 7493A. Namísto obvodu 3205 je použit identický 74138. Martinova Savia 84 je také postavena na univerzálních deskách:

SAVIA 84
SAVIA 84 celkový pohled
SAVIA 84
SAVIA - deska CPU
 
SAVIA 84
SAVIA 84 - deska terminálu
SAVIA 84
SAVIA 84 v akci


RETOdladěno na MS IE 8.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.NOSTALCOMP.cz    2010  -  2019