PC Loader pro Junior computer

- nahrávání přeložených programů z PC do Juniora



Představovat tzv. PC Loader, který jsem dosud úspěšně používal k nahrávání přeložených programů z PC do PMI-80, nemá smysl. Podrobně ho popisuji na stránce PMI PC Loader. Jelikož mi velmi ulehčuje práci, rozhodl jsem se ho aplikovat i na Juniora.

Zapojení kabelu PC Loaderu

Zapojení kabelu se nijak neliší od verze pro PMI a pochopitelně používám stále jeden a tentýž kabel. Přesto je pro pořádek schéma níže. Jedinou změnou je to, že se kabel připojuje na jiné porty. U Juniora jsem pro PC Loader vyhradil, jinak nevyužité, piny PB0 a PB5 portu PB obvodu RIOT.

Kabel pro nahrávání dat z PC do PMI-80

Aktualizace: červeně označené diody ve schématu jsou přidány nově. Dostal jsem totiž následující upozornění od Milana: Psal jsi, že ti to nefunguje z velkého PC, ale z redukce z notebooku ano. Když tak koukám na ty báze tranzistorů, jak jim tam nemilosrdně pouštíš -12V z RS232 a střídá se to hned s +12V, mohly by se při takovém šoku ocitnout i v lavinovém stavu a proto třeba "nezabraly". Nebo se spíš rozkmitaly. A ta redukce z notebooku asi dává menší napětí, než 12V, a proto to ty tranzistory skously. Zkus dát diody do báze - katodu na bázi, anodu na zem, aby se těch -12V ořízlo. 1N4148, a nebo ještě líp nějakou schottky BAT42/46. A pak to zkus nakonektit z PC... A já dodávám: zkusil jsem to, funguje to. Díky.

Kabel pro nahrávání dat z PC do PMI-80

jednoduchý PC loader cable

4-pinový konektor pro kabel PC Loaderu je na desce terminálu Juniora. Na konektoru je vyvedeno napájení +5V, GND a signály PB0 a PB5.

replika mikropočítače Junior Computer
Junior s kabelem PC Loaderu
replika mikropočítače Junior Computer
Junior "louduje" program z PC


Software pro PC Loader

Na straně PC se používá stejný program od pana Pavlase, jako pro PMI-80. Program je v Delphi a nemusí se instalovat. Více o něm na stránce PMI PC Loader.

Komunikace PMI

Po spuštění programu se otevře následující okno:

okno programu PC Loaderu

okno programu PC Loaderu


Postup při nahrávání dat z PC do Juniora se opět neliší od PMI:

1) předpokladem je, že máte přeložený program, který chcete nahrát. Překlad musel proběhnout bez chyby a výsledkem překladu musí být soubor ve formátu Intel-HEX. Tento soubor může mít podle typu překladače koncovku *.OBJ (např. TASM), nebo *.HEX (např. XASM). Znalce 6502 je důležité upozornit, že je opravdu nutný formát Intel-HEX!

2) spusťe komunikační program na PC a zvolte COM port, na kterém máte připojeného Juniora

3) napište název souboru, který budete nahrávat do Juniora a klikněte na OK

4) program vás vyzve, abyste spustili nahrávací program v Junioru. Nejprve tedy připravte Juniora na příjem dat a teprve poté klikněte na druhé OK v okně komunikačního programu. Nutno dodržet!

5) komunikační program nyní odesílá data do Junior Computeru.

Níže je ke stažení výpis jednoduchého programu pro příjem dat z PC a jejich ukládání do Juniora. Opět se jedná se o tzv. listing file, tedy přeložený kód doplněný o zdrojový program. Jedná se o upravený program PC Loader 1, který jsem používal i u PMI-80 a je odzkoušený a 100% funkční. Data jsou ukládána od pevné adresy 0200h a jejich příjem (stejně jako u PMI) končí po přijetí 3 po sobě jdoucích bytů (76h), takže je nezapomeňte přidat vždy na konec vašeho vlastního překládaného programu (či dat), který chcete do Juniora nahrát (.DB 076h). U PMI-80 je kód 76h instrukcí HALT. Analogií u Juniora by tedy bylo ukončit nahrávání po přijetí 3 instrukcí BRK s kódem 00h, jenže kód 00h se může vyskytovat mnohem častěji ve formě dat, a proto jsem to ponechal na 76h.

Junior PC Loader 1

Po spuštění program zobrazí znak L a čeká na data z PC. Po jejich úspěšném přijetí je řízení předáno monitoru a můžete spustit nahraný program. Na rozdíl od původního PC Loaderu 1 pro PMI hlídá verze pro Juniora překročení rozsahu paměti RAM. Při překročení adresy 03FFh program vypíše chybový znak E a zacyklí se. Lze tedy nahrávat jen max. 512 bajtů v rozsahu 0200h - 03FFh. Je to určité omezení, ale pro první seznamování se s Juniorem a procesorem 6502 to bohatě stačí. Program sám je v tzv. Zero Page od odresy 0000h a zde má i své pracovní registry. Stránka 0100h - 01FFh je u 6502 pevně vyhrazená pro stack a není radno sem umisťovat programový kód.

Umístění programu od 0000h je pouze v případě, že si jej chcete naťukat ručně. V Eprom jej mám od 0600h.

Nahrávání dat je v době psaní tohoto článku (stejně jako u PMI-80) prováděno pomocí notebooku HP s procesorem SEMPRON 1800 a převodníhu kabelu USB-RS232 (noťas nemá vlastní COM port). Operační systém je Windows XP Pro SP2. Nejsou nutné žádné změny v nastavení COM portu. Pouze je nutné se nejprve podívat, jaké číslo COM wokna připojenému převodníku přidělily.


RET



Odladěno na MS IE 8.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.NOSTALCOMP.cz    2010  -  2019