Ovládání displeje Junior Computeru
Abych si pořád nemusel čmárat a pracně sestavovat hodnoty pro znaky, které chci zobrazit na displeji Juniora, naprogramoval jsem si následující pomůcku. Pomůcka slouží pro stanovení hodnot zapisovaných na porty PA a PB Junior Computeru pro ovládání displeje a zobrazování požadovaných znaků. Pro funkci této pomůcky je nutný zapnutý JavaScript!

Kliknutím na zatržítko "rozsvítíte" daný segment. Zároveň se aktualizuje hodnota, kterou je nutné vyslat na port PA Junior Computeru ($1A80), aby se požadovaný znak objevil na displeji. Před prvním zápisem hodnoty na port PA je nutné nastavit jej jako výstupní zápisem hodnoty $FF do registru DDRA ($1A81).

  A  
F   B
  G  
E   C
  D  

DEC kód 127
HEX kód $7F
BIN kód      01111111


Pro aktivaci každé znakovky je nutné vyslat log. 0 na příslušnou společnou katodu znakovky. Katody jsou spínány dekodérem 74LS145 a pro jejich postupný výběr (zleva) je nutné na port PB Junior Computeru ($1A82) zapisovat následující hodnoty. Ještě před prvním zápisem hodnoty na port PB je nutné nastavit jej jako výstupní zápisem hodnoty $FF do registru DDRB ($1A83).

$08$0A$0C$0E$10$12


Pro výpis textu Junior je tedy nutné postupně vypisovat na porty PA a PB následující hodnoty:

 Junior
PA:$61$63$2B$7B$23$2F
PB:$08$0A$0C$0E$10$12


mikropočítač Elektor Junior ComputerA ještě malý souhrn důležitých adres pro ovládání portů PA a PB obvodu RIOT v Juniorovi:

1A80h    PA - registr portu A
1A81h    DDRA - registr určující, které bity portu A budou vstupní (log.0) a výstupní (log.1)
1A82h    PB - registr portu B
1A83h    DDRB - registr určující, které bity portu B budou vstupní (log.0) a výstupní (log.1)Nejen pro Juniora...

Výše uvedenou pomůcku lze použít také pro tvorbu znaků na PMI-80 nebo SAVII 84.


RETOdladěno na MS IE 8.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.NOSTALCOMP.cz    2010  -  2019