CLAUDIA Lite

primitivní 4-bitový procesor/počítač sestavený z obvodů TTL 74xxPosledním funkčním celkem počítače Claudia Lite je vstupní a výstupní port. Jejich zapojení je opravdu triviální. Pojďme si je tedy popsat.

Výstupní port

Výstupní port OUT je, stejně jako pracovní registry, tvořen obvodem 74175, který je při (re)startu nulován. S výhodou využijeme komplementárních výstupů tohoto registru. Na negované výstupy můžeme přímo připojit indikační LED. Přímé výstupy můžeme vyvést třeba na svorkovnici a něco s nimi ovládat. Dovedu si představit třeba připojení dekodéru BIN4 na 1ze16 (74154) a řídit Claudií Lite nějaké běžící světlo. 4-bitový výstup sice moc možností nedává, ale nějaké tu jsou:-) Do výstupního portu zapisuje data sequencer signálem LOUT.

Výstupní port (registr)
Výstupní port (registr)


Vstupní port

Vstupní port IN Claudie Lite umožňuje procesoru číst a dále pak zpracovávat hodnotu zadanou prostřednictvím páčkových spínačů. Na rozdíl od PIPa-2 se tedy dají spínače využít i při běhu programu a nikoliv jen pro ruční programování RAM 7489. To zajišťuje třístavový oddělovač (jedna polovina 74244, druhá je u A registru), který je uvolňovám buď sequencerem (signálem /INA), nebo v režimu ručního programování signálem /PROG. Spínače je potřeba orientovat tak, aby poloha páčky nahoře odpovídala logické 1 na výstupu portu (spínač bude v této poloze rozepnut). V poloze dole bude spínač sepnut a to odpovídá log. 0 na výstupu z portu. Stiskací spínače nejsou vhodné. Opravdu použijte páčky.

Vstupní port
Vstupní port

U ovládacích prvků manuálního programování se často vyskytuje signál /PROG. Pojďme se na něj podívat a ukažme si způsob ovládání a programování Claudie Lite.


Reg + ALU

ManProg
Ještě poznámka k zapojení. Původní návrh počítá s dvoudeskovým uspořádáním. Na jedné desce plošných spojů by byl osazen samotný procesor (počítač), na druhé desce by pak byly ovládací a indikační prvky a jednalo by se tak o ovládací panel počítače. Tam, kde je ve schématu na vodiči udělán křížek, je myšleno rozdělení obou desek. Příslušný ovládací či indikační prvek bude na ovládacím panelu, zbytek zapojení na desce procesoru. Proto také ty vysoké hodnoty (47k) pullup odporů za křížkem. Jsou v podstatě zbytečné a mají smysl jen při rozpojování desek. Ale rozpojené se to stejně provozovat nedá, tak si s nima nemusíte lámat hlavu a klidně je vynechat a ponechat jen jediný menší (cca 4k7) u spínače PROG. Je to hlavně pozůstatek testování jednotlivých celků na nepájivém poli:-)


RETOdladěno na MS IE 8.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.NOSTALCOMP.cz    2010  -  2019