Hrací kostka s ATTINY 45/85Prvním "projektem", který jsem realizoval na malém 8-pinovém jednočipu je klasická hrací kostka pro dceru. Vím, že kostek byly publikovány tuny, ale já opět potřeboval mít svou. Prostě potřeboval. Prostě svou. Použil jsem jednočip ATTINY85 s 8KB Flash, ale vzhledem k rozahu programu by šel použít i ATTINY45 se 4KB. Programoval jsem to v prostředí Arduino IDE a do čipu to přenesl pomocí svého ISP shieldu. Schéma zapojení je zde:


Hrací kostka s ATTINY 45/85
Zapojení kostky
Hrací kostka s ATTINY 45/85
Propojení LED


K zapojení asi netřeba nic dodávat. Snad jen to, že omezovací odpory k LED jsem nakonec přesunul z anod na katody svítivek, jak je vidět na druhém schématu s propojenými LED. Označení a číslování pinů je z hlediska Arduina, nikoliv DIL pouzdra! Celé je to napájené ze tří mikrotužek AAA. Funkce je také jednoduchá. Po zapnutí, či po delší době nečinnosti pomalu bliká prostřední LED (číslo 1). Stiskem tlačítka kostka zhasne a dochází k "míchání". Míchá se tak dlouho, jak držíme tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka se kostka sice rozsvítí, ale ještě chvilku se dotáčí až zůstane svítit hozené číslo. Program (sketch) pro Arduino je zde:


Arduino sketch - KOSTKA


Funkci kostky jsem nejprve ověřil s Arduinem UNO a výpisy na sériový terminál, poté již s ATTINY85 na nepájivém poli s "vopravdickými" LED a následně jsem kostku vestavěl do plastové krabičky:


Hrací kostka s ATTINY 45/85
Prototyp kostky
Hrací kostka s ATTINY 45/85
Prototyp kostky


Hrací kostka s ATTINY 45/85
Hotová kostka
Hrací kostka s ATTINY 45/85
Hotová kostka


Pikantní je, že když jsem stavěl finální kostku, nemohl jsem najít své načmárané schéma a prototyp na nepájivém poli již byl rozebrán. Nezbylo, než zapnout noťas a stavět kostku podle této své vlastní webové stránky... :-)


RET

Odladěno na MS IE 8.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.NOSTALCOMP.cz    2010  -  2019